Brottmål

Brottmål

Offentlig försvarare

Det är domstolen som bedömer och beslutar i frågan om du anses ha behov av en offentlig försvarare. Det är också domstolen man vänder sig till. Är du misstänkt för ett allvarligt brott kan du alltid få en offentlig försvarare. Gäller det mindre allvarliga brott så krävs det särskilda skäl för att man skall få en offentlig försvarare. För förseelser som bara kan resultera i böter brukar offentlig försvarare inte utses.
Du kan alltid ha med dig en advokat vid rättegång och själv stå för kostnaden. Sk. Privat försvarare.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde, som skall vara advokat eller jur.kand., hjälper dig som är brottsoffer och skall lämna dig stöd och vägledning. Om inte åklagaren för din skadeståndstalan brottmålet så kan målsägandebiträdet göra det.

Vem kan få målsägandebiträde?

Brottsoffer (målsägande) kan få målsägandebiträde. Det kan exempelvis röra sig om sexualbrott. I en del andra brott
(ex.misshandel, olaga frihetsberövande och rån) på vilket fängelse kan följa, målsägandebiträde utses.

Vart vänder man sig och vad kostar det?

Domstolen förordnar målsägandebiträde. Domstolen kan göra det först i ett läge när förundersökningen har inletts. Polisen, domstolen eller åklagaren kan ge praktiska anvisningar om hur man får ett målsägandebiträde. Staten betalar målsägandebiträdet. Själv behöver du inte betala något. Den misstänkte gärningsmannen kan dock få betala tillbaka
kostnaden för målsägandebiträdet till staten.

Hjäp med ev. utdömt skadestånd, se BOM

www.brottsoffermyndigheten.se
www.dom.se