LVU/LVM/LPT

LVU/LVM/LPT

Med förvaltningsrätt menas rättsregler för den offentliga förvaltningen. Genom förvaltningsrätten styrs förvaltningsmyndigheternas verksamhet.

Det finns möjligheter att överklaga många olika typer av beslut till länsrätten, kammarrätten och regeringsrätten. Besluten kommer från olika slags myndigheter som skatteverket, försäkringskassan och kommuner.

Även tvångsmål (LVU,LVM) handläggs på förvaltningsdomstolarna. Det gäller ofta beslut som har stor betydelse för den enskilde.

Förvaltningsdomstolarna arbetar huvudsakligen med en skriftlig handläggning. Orsaken är att man vill göra processen billig att föra för den enskilde människan. Tyvärr är dock reglerna många gånger så komplicerade att den enskilde behöver hjälp.

Advokatbyrån i Westbo har stor förvaltningsrättslig kompetens och är van vid att hantera bl.a. LVU-mål.